Registrering av e-post adresser

Ved å registrere din e-post-adresse her, vil du få dine MÅLEKVITTERINGER elektronisk som vedlegg til e-post.
Noen kjøpere/andelslag vil også distribuere dine VIRKESAVREGNINGER til denne adressen. Sjekk med din kjøper.

For å registrere må du oppgi riktig kombinasjon av kontraktnummer og selgernr.
Disse finner du på målekvitteringen, og på kontrakten med den du leverer tømmer til.

Kontraktnr. 
Selgernr.(Leverandørnr.) 
 
Driftsmeldinger
---------------------------------------
Ingen driftsmeldinger

---------------------------------------